Ton en Sjoerd naar Tanzania.

Op 10 oktober zijn Ton Teunissen en Sjoerd Aardema voor een werkbezoek vertrokken naar Tanzania. Zij inspecteren de voortgang van onze projecten, overleggen met onze partnerorganisatie SHIPO en onderzoeken de mogelijkheden voor nieuwe projecten. Zij schrijven, voor zover tijd en internet dit toestaan, dagelijks hun bevindingen in het reisverslag 2017

 

Rotary Clubs
Eriks
Genap
Online Stempels
YouBeDo
Keer op keer
Dutch Design Office
PCC Alkmaar
ncdo
Kroon Olie
Wilde Ganzen