project: hulp aan individuele jongeren bij het afmaken van hun studie
projectnummer: TZNJ016
budget: € 300 à 500,- per leerling per jaar
subsidie: geen

Geen schoolgeld voor lager onderwijs in Tanzania:

Voor het lager onderwijs hoeft in Tanzania geen schoolgeld betaald te worden. De overheid moet weliswaar voor schoolgebouwen zorgen maar dat gebeurt onvoldoende. Veel scholen zijn in slechte staat en dan ook nog eens te klein. De klassen mogen maximaal 45 kinderen bevatten, maar er zijn klassen van 100 leerlingen. Ze zitten vaak met z’n drieën of vieren in één bankje en de rest staat dan achterin het lokaal. Ook het budget voor leermiddelen is te krap. Een basisschool krijgt hiervoor jaarklijks € 30,- per leerling. Daarvan moeten dan alle boeken, schriften, pennen, krijtjes, enzovoorts worden gekocht. Het gevolg is dat voor veel vakken alleen de leraar maar een boek heeft.

Voor de middelbare school is wel een ouderbijdrage vereist. De overheid betaalt ook hier de (lage) salarissen van de leraren en soms stelt ze ook gebouwen beschikbaar en wat leermiddelen, maar bijna altijd is dat onvoldoende om goed onderwijs te kunnen realiseren. Ouders betalen zelf de schooluniformen plus een geringe ouderbijdrage. Willen ze het onderwijs op een hoger niveau brengen dan zullen ze zelf flink bij moeten springen. Dat is echter voor de meesten financieel niet op te brengen. Beter gesitueerde ouders sturen hun kinderen soms naar een particuliere school, waar de leraren niet door de overheid worden betaald, iets meer verdienen en daarom ook betere resultaten boeken.

Na de Primary  School (basisschool) van 7 klassen, kan iedereen naar een Secondary School (middelbare school). Maar omdat er daar veel te weinig van zijn en de ouders de reis- of logieskosten moeilijk kunnen betalen, gaan er in de praktijk maar 2 van de 3 kinderen naar het vervolgonderwijs. Veel van deze scholen zijn nog in aanbouw en kampen met grote tekorten aan leraren, faciliteiten en leermiddelen. Alle  middelbare scholen bieden een lespakket aan voor de jaren 1 t/m 4 en de leerlingen met de beste cijfers mogen door naar een 5e en 6e klas, maar daarvoor moeten ze dan vaak wel naar een andere school, die deze jaren wel kan aanbieden. Dat is meestal ver van huis,  waardoor de studenten op een internaat terechtkomen. En als de ouders dat niet kunnen opbrengen is ook voor deze kinderen verdere studie onmogelijk.

Dat herhaalt zich in nog sterkere mate als je verder wilt studeren aan de universiteit. Alleen de allerbesten krijgen een studiebeurs en financiering door de eigen ouders is al helemaal onmogelijk door de hoge kosten. Er zijn in het land maar weinig universiteiten, waardoor de kosten voor reizen en huisvesting erg hoog worden.

Karibu-Tanzania ondersteunt op bescheiden basis enkele jongens en meisjes die op die manier hun studie aan de middelbare school af kunnen ronden. De studenten worden door SHIPO begeleid en ondersteund. Meer informatie over hen staat onder de vergroting van de foto die hieronder staat en die verschijnt als u er op klikt.

Onze studenten zijn:

Benjamin : Elvina : Erick : Urian :
Vincent :

no images were found

Bahati : Anna : Joshua :

 

 

 

Genap
Online Stempels
YouBeDo
Keer op keer
Dutch Design Office
PCC Alkmaar
ncdo
Kroon Olie
Wilde Ganzen
Rotary Clubs
Eriks