Solar lampen lenen en besparen

 

Hoe kunnen we het gebruik van zonne energie door minder bedeelde gezinnen bevorderen?

Karibu Tanzania heeft eind november een duurzaam project mogelijk gemaakt waarbij ondernemerschap en werkgelegenheid worden bevorderd en het gebruik van duurzame energie door gezinnen in Tanzania mogelijk wordt gemaakt. Dit project is een samenwerking van onze stichting met een ervaren ontwikkelingsmedewerker en een jonge ondernemer die dit jaar een universitaire studie in Enschede heeft afgerond.

 

Wat is nu zo bijzonder aan dit project?

Wel, het gaat om de invoering van zonne energie lampen. Deze vervangen kerosine lampen of batterij lampen en kunnen worden gebruikt voor het opladen van de mobiele telefoon. Dat is duurzaam en het gezin bespaart hiermee veel geld. Vaak is er niet voldoende geld om de aanschaf van een lamp te betalen.  Dat lossen we op door een lamp eerst drie maanden in bruikleen te geven. In die periode kan het bespaarde geld worden weggelegd om de aanschafprijs te kunnen betalen. Als na drie maanden besloten wordt om geen lamp te kopen, dan wordt de geleende lamp ingeleverd en wordt de borgsom ingehouden. Men heeft dan wel profijt gehad van de besparing tijdens de leenperiode.

 

Hoe zorg je ervoor dat alles goed wordt geregeld?

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de sociale cohesie binnen Tanzaniaanse gemeenschappen. Belangrijk daarbij zijn vrouwengroepen die worden geleid door een van hen. De leidster coördineert de gang van zaken met betrekking tot lampen en besparingen tijdens de leenperiode. Een technicus, die daarvoor wordt opgeleid, zorgt voor instructie, installatie en eventuele vervanging. Dat blijft hij ook doen na de leenperiode.

 

Hoe kan dit project zich verder ontwikkelen?

Edson Mwijage is eind november teruggekeerd naar Tanzania. Begin december start hij met de opleiding van drie medewerkers. Elk van hen zal een pilotproject runnen in een dorp in het noorden van Tanzania, te beginnen met 3 maal 30 lampen. Elke maand rapport hij over de voortgang en na drie maanden worden de deelprojecten afgerond en geëvalueerd. Afhankelijk van het aantal verkochte lampen, zal Edson wat geld overhouden. Hiermee kan het aantal lampen voor de een volgende leenperiode worden uitgebreid. Tegelijkertijd kunnen ook mensen, die niet hebben deelgenomen aan het “leen en bespaar” concept, een lamp kopen tegen een aantrekkelijke prijs.

 

Wat is de rol van Karibu Tanzania?

Wij hebben een actieve inbreng gehad in de inhoudelijke vormgeving van dit project. Vervolgens hebben wij geld beschikbaar gesteld om de aanschaf van de leenlampen en de opleiding en werkzaamheden van de technische medewerkers mogelijk te maken.  Dit biedt direct nieuwe werkgelegenheid. Contractueel hebben wij vastgelegd dat de helft van het beschikbaar gestelde bedrag de komende twee jaar terugbetaald moet worden. Wij blijven dit project, ook na de eerste leenperiode, actief volgen. Bij bewezen succes zouden we de groei van het project middels micro krediet kunnen ondersteunen.

 

Solar lampen lenen en besparen
Families krijgen 3 maanden een solar lamp te leen. Zij besparen in die periode op kerosine, batterijen en oplaadkosten voor de mobiele telefoon. Na die periode kunnen zij de lamp kopen of zonder kosten teruggeven. Alleen de borgsom wordt ingehouden.

Projectnummer:
SKT001

Budget eerste fase:
€ 1.900,-
waarvan € 950,- een lening voor twee jaar

Subsidie eerste fase:
€ 0,-

Subsidieverstrekker:

Oplevering eerste fase:
maart 2017

Instructie en distributie

Dutch Design Office
PCC Alkmaar
ncdo
Kroon Olie
Wilde Ganzen
Rotary Clubs
Eriks
Genap
Online Stempels
YouBeDo
Keer op keer