De overheid in Tanzania heeft onvoldoende middelen om het benodigde lesmateriaal aan de scholen te verschaffen. En de ouders van de leerlingen hebben dat al helemaal niet. Per leerling krijgt een basisschool slechts € 15,- per jaar en daarvan moeten alle kosten betaald worden: boeken, schriften, krijtjes, gymnastiekspullen, eten, brandstof, reiskosten, enzovoorts. En dan te bedenken dat er voor een complete basisschool wel meer dan 3000 schoolboeken nodig zijn. Helaas zijn er dan ook op veel scholen helemaal geen boeken aanwezig; vaak heeft zelfs de leraar niet eens een boek!

Om daar verandering in te brengen heeft Karibu-Tanzania een schoolboekenproject opgezet. Op de school in Malombwe zijn  we er mee begonnen. Per drie leerlingen willen we voor elk vak één boek beschikbaar stellen. Ze zitten met z’n drieën in een bankje en doen dus samen met dat boek. We zijn inmiddels zo ver dat er voor de vier belangrijkste vakken (Kiswahili, Engels, rekenen en wetenschap) boeken zijn.  Voor de tien andere vakken is nog helemaal niets aanwezig, maar toch is nu al te merken dat deze school een flinke vooruitgang boekt: het aantal leerlingen dat, na het 7e leerjaar, toegelaten wordt op een middelbare school neemt gestaag toe. En omdat wij onderwijs een van de belangrijkste pijlers voor de toekomst van het land vinden, zijn we van plan om met deze actie door te gaan.

Een schoolboek kost in Tanzania gemiddeld 3 Euro, een bedrag waarvoor je hier amper een redelijk tijdschrift hebt. Al heel wat sponsoren hebben geholpen door één of meer boeken te financieren. Sommigen hebben daarbij ook van de gelegenheid gebruikt gemaakt om een boodschap in het boek te (laten) zetten. Die boodschap, in het Engels of Swahili, zetten wij op een sticker die in Tanzania voorin het boek wordt geplakt. Het banknummer van Karibu-Tanzania is NL17 INGB 0000 0323 06

 

Kroon Olie
Wilde Ganzen
Rotary Clubs
Eriks
Genap
Online Stempels
YouBeDo
Keer op keer
Dutch Design Office
PCC Alkmaar
ncdo