Ons allereerste project in Tanzania betrof de bouw van Christiaan Stiemer basisschool in Malombwe. De school had zo’n aantrekkingskracht op nieuwe leerlingen, dat we er nog steeds bezig zijn met uitbreidingen. Een van die uitbreidingen was een door ons ontworpen keuken met daar aan vast een overkapping waar de leerlingen tijdens het eten bescherming onder kunnen vinden tegen de regen of de felle zon. In de volgende video ziet u dat er van de overkapping dankbaar gebruik gemaakt. En ook voor het houden van vergaderingen van het schoolbestuur, het lerarenteam of de dorpsraad is het nieuwe gebouw een uitkomst.

 

Die keuken is al een paar jaar in gebruik, maar de rookafvoer vormt een ernstig probleem. Door enkele voorzieningen aan het dak is dat al verbeterd, maar het koken op de huidige, half open, stookplaats kost ook nog eens erg veel brandhout. Net zoals vroeger, toen er altijd gewoon in de open lucht werd gekookt. Dat hout moet door de leerlingen elke dag worden meegebracht uit de nabije omgeving. Het is dan ook niet zo vreemd dat er door de jaren heen in Tanzania hele bossen zijn verdwenen!

Inmiddels heeft SHIPO ons keukenontwerp ook gebruikt bij de renovatie van basisscholen in een aantal andere dorpen. Daar hebben ze speciale ovens toegepast die veel minder brandhout vergen en daarnaast ook nog eens heel weinig rookoverlast geven. Het is nu tijd om beide problemen in Malombwe aan te pakken. Door het bouwen van een nieuwe stookplaats in de bestaande keuken hoeven de kookmoeders dan niet meer elke dag uren lang die ongezonde rook in te ademen. En tegelijk wordt er een steentje bijgedragen aan de strijd tegen de ontbossing.

We zijn al bezig met de voorbereidingen van dit project. Alle oude roetaanslag is verwijderd en wanden en plafonds hebben na een schilderbeurt weer een fris aanzien. In afwachting van de nieuwe stookplaats wordt er zolang buiten gekookt. Net zoals dat vroeger gebeurde.

Als U ons helpt met een bijdrage, kan het project nog dit jaar worden gerealiseerd. De kostenraming beloopt circa € 5000,-.  Twee van onze bestuursleden zijn binnenkort in Tanzania en zullen de realisatie begeleiden. Er wordt alles aan gedaan om vanaf half november, als het regenseizoen begint, weer binnen te kunnen koken.

 

 

Dutch Design Office
PCC Alkmaar
ncdo
Kroon Olie
Wilde Ganzen
Rotary Clubs
Eriks
Genap
Online Stempels
YouBeDo
Keer op keer