DOELSTELLING:

De stichting heeft ten doel het financieel en materieel ondersteunen van ontwikkelingsprojecten in derdewereldlanden, ter bevordering van de volksgezondheid en de verbetering van het onderwijs en de infrastructuur. En voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de meest ruime zin des woords.

BELEIDSPLAN:

  • De stichting ondersteunt de Tanzaniaanse organisatie Southern Highland Participatory Organisation (SHIPO) bij het realiseren van projecten op het gebied van onderwijs en volksgezondheid door het ontwerpen van gebouwen en advisering bij de constructie daarvan.
  • De benodigde fondsen worden door de stichting geworven door het voeren van acties die rechtstreeks op de projecten zijn gericht, dan wel een algemeen karakter dragen.
  • Ter bevordering van het “ownership” zullen de leden van de doelgroep altijd zelf een substantieel deel van de projectkosten dienen te dragen.
  • Van elk project wordt vooraf een begroting door SHIPO opgesteld en aan het bestuur voorgelegd.
  • Na goedkeuring van de begroting worden de geldmiddelen (in termijnen) aan SHIPO overgemaakt.
  • Het bestuur bewaakt de projectvoortgang door regelmatige controle ter plaatse.

PRIVACY VERKLARING:

  • Aangezien Karibu-Tanzania per december 2017 is opgeheven, zal ook deze website aan het einde van de liquidatieperiode niet meer bestaan. Wij slaan geen gegevens meer van u op en leggen ook het surfgedrag van onze bezoekers niet meer vast.
  • Er worden door ons geen cookies op uw elektronische apparatuur opgeslagen.

 

 

Rotary Clubs
Eriks
Genap
Online Stempels
YouBeDo
Keer op keer
Dutch Design Office
PCC Alkmaar
ncdo
Kroon Olie
Wilde Ganzen