project:

Dormitories voor de Mundindi Secundary School

IL-955-Logo nieuw lang PMS
budget: € 247.038,-
subsidie: € 85.885,-
subsidieverstrekker: Wilde Ganzen
oplevering: eind 2015

omschrijving:

de ouders bouwen zelf een school voor hun kinderen

De inwoners van de gemeente Mundindi, dat de dorpen Amani, Mundindi en Njelela omvat, zijn in 2005 begonnen met het bouwen van een eigen middelbare school in Amani. Als de klaslokalen klaar zijn en er zich voldoende leerlingen hebben aangemeld, stelt de overheid leraren aan. Als de school straks kompleet is zullen er naar verwachting zo’n 6 à 700 leerlingen zijn ingeschreven. Omdat de drie dorpen ver uit elkaar liggen en ze heel uitgestrekt zijn, wonen de meeste leerlingen zó ver van de school dat het onverantwoord is om ze dagelijks heen en weer naar school te laten reizen, vooral ook omdat dat alleen maar lopend kan geschieden en er geen verharde wegen of paden zijn. Daarom logeren de meeste leerlingen bij familie of kennissen in Amani dat wel op loopafstand ligt.

dormitory-tek-5-groterOm hier verbetering in te brengen heeft Bouw Service Heyloo slaapgebouwen ontworpen: voor de meisjes en voor de jongens elk een gebouw dat zal bestaan uit een lange centrale ruimte met aan weerszijden zijvleugels, waarin een soort couchettes komen. In elke couchette staan 2 stapelbedden en voor de vier “bewoners” is er samen één tafeltje en één stoel. Voor ons niet voor te stellen, maar voor daar een enorme luxe! Bij elke vleugel hoort een eenvoudig toiletgebouwtje, en vooraan bij de ingang van het centrale gebouw komt een kleine woning voor de matron, de mevrouw die (in haar eentje!) toezicht houdt op de ruim 300 studenten in haar “dormitory”. De slaapvleugels zijn het belangrijkste en daar beginnen we dan ook mee, en als die klaar zijn gaan we verder met de centrale middenruimte, waarin dan studieplekken worden ingericht: een unicum voor een Secondary School in het binnenland van Tanzania!

deze stenen zijn gebakken en klaar voor gebruik

deze stenen zijn gebakken en klaar voor gebruik

Om dit project te realiseren is natuurlijk geld nodig;  dat zijn dan slechts de kosten voor de aankoop van de duurdere bouwmaterialen zoals kozijnen, cement en golfplaten voor het dak. Minstens net zo’n bedrag wordt er door de dorpelingen ingestoken in de vorm van het werk dat ze op de bouw zelf doen. Ook  het maken van de bakstenen en het hakken van de grindkorrels voor het beton doen ze eigenhandig. Er is een bouwcommissie gekozen en een magazijnbeheerder werd aangesteld om er voor te zorgen dat er geen bouwmaterialen spoorloos verdwijnen. De dagelijkse leiding is in handen van een beroepsmetselaar die door SHIPO betaald wordt en een fieldworker van SHIPO houdt regelmatig de vinger aan de pols.

Naast de financiële ondersteuning van Keer Op Keer uit Heiloo, waarmee een start gemaakt kon worden, zetten ook de leerlingen van het Petrus Canisius College (PCC) in Alkmaar, Bergen en Heiloo, zich in om hun leeftijdgenootjes in Tanzania vijf jaar lang te ondersteunen. Ze doen dat door de opbrengst van hun jaarlijkse goede-doelen-actie te bestemmen voor de Mundindischool in Tanzania. Wilde Ganzen verhoogt de opbrengsten met een premie van 55%. In de eerste twee actiejaren (2010 en 2011) zorgden de leerlingen van het PCC samen voor de gigantische opbrengst van ruim € 58.000,- zodat we, samen met de premie van Wilde Ganzen € 90.000,- beschikbaar hebben voor de eerste twee slaapvleugels en het huisje voor de matron.

 

De start in 2011

De eerste vleugel, met 48 slaapplaatsen voor de meisjesleerlingen, werd op 9 november 2011 feestelijk geopend. In januari, als het nieuwe schooljaar begint, kunnen de meisjes er in. De video hier onder laat zien wat Karibu-Tanzania zoal doet aan de bouw van kleuterscholen, basisscholen en middelbare scholen. Ook zijn er beelden van de bouw van de slaapvleugels die in Amani verrijzen en van het feest bij de opening van het eerste gebouw. Tenslotte komt ook de “electriciteitscentrale” van de school nog in beeld en gaan we even met een van de meisjes mee naar haar huis.

Aan de  bouw van de tweede vleugel, voor 72 meisjes, wordt men man en macht gewerkt. Als alles een beetje meezit komt die nog klaar voor de aanvang van het regenseizoen in november. Ook het huisje voor de matron hoopt het bouwteam nog onder het dak te krijgen voordat al dat water uit de lucht komt vallen en elk transport van bouwmaterialen en alle buitenwerkzaamheden onmogelijk maakt.

 

Ontwikkelingen in 2012

OLYMPUS DIGITAL CAMERAIn april 2012 hebben de leerlingen van het PCC weer actie gevoerd voor de 2e fase van het project. SHIPO had al vast een begroting gemaakt voor een derde slaapvleugel met 78 bedden in de hoop dat de opbrengst van de actie dat mogelijk zou maken. En jawel, de PCCers hebben met hun activiteiten het niet te geloven bedrag van bijna € 36.000,- ingezameld. Samen met de 55% premie van Wilde Ganzen kan die derde slaapvleugel gerealiseerd worden. En als er nog wat overblijft kunnen we misschien zelfs een begin maken met het hoofdgebouw dat de slaapvleugels met elkaar gaat verbinden.

In september kregen we onder andere deze foto toegestuurd uit Tanzania: de muren van het matronhuis worden opgetrokken. Ze willen in november het dak klaar zien te krijgen zodat in de regentijd doorgewerkt kan worden aan de afbouw binnen.

Een andere ploeg werkt intussen aan de fundering voor de 3e slaapvleugel. Die vleugel moet ook begin volgend jaar klaar zijn, want het PCC voert dan weer actie voor de volgende fase van het project: een vierde slaapvleugel voor de meisjesleerlingen en een start met het hoofdgebouw.

 

 

Ontwikkelingen in 2013

De derde fase van het project zou bestaan uit een vierde slaapvleugel voor de meisjesleerlingen en een begin van de ruwbouw van het hoofdgebouw, zodat uiteindelijk alle vier de vleugels met elkaar en met het huis van de matron zijn verbonden. In overleg met het schoolbestuur werd besloten om geen overkoepelend hoofdgebouw voor meisjes te bouwen. De noodzaak hiervoor was niet hoog genoeg. Juist voor jongens was er behoefte aan een uitbreiding van het aantal slaapplaatsen. Besloten werd om het vierde slaapgebouw voor meisjes te bouwen en het eerste slaapgebouw voor jongens. De subsidie hiervoor is weer bij Wilde Ganzen aangevraagd en SHIPO heeft het projectvoorstel ter goedkeuring voorgelegd. Om de eerste klassers te informeren over het project werd deze video op de scholen vertoond. Voor de actiedag zelf, eind maart, hebben de leerlingen samen met de docenten weer allerlei activiteiten bedacht om de kosten van het project te financieren. Traditiegetrouw begint een en ander met een 24 uurs volleybal marathon van de eindexamenklassen en hun docenten die zich dit keer als smurfenteam presenteerden. Van de acties op het PCC Fabritiusstraat zijn hier videobeelden beschikbaar.

 

Ontwikkelingen in 2014

In 2014 is de laatste actiedag bij het PCC en eindigt dus helaas deze sponsoring. Omdat het leerlingenaantal langzamer groeit dan gepland, heeft de school er samen met de dorpsraad voor gekozen de bouw van het verbindende hoofdgebouw op de lange baan te schuiven. We gaan nu proberen om ook nog slaapgelegenheid te creëren voor de jongens. In de 4 gebouwen voor meisjes kunnen straks 240 leerlingen terecht en dat is vooralsnog ruim voldoende. Hoewel duidelijk blijkt dat het aantal meisjes dat op school wordt ingeschreven stijgt, naarmate er meer slaapgelegenheid is. De jongens moeten het daarentegen nog steeds met één slaapgebouw doen dat, door de onhandige indeling, veel te weinig ruimte biedt. Binnenkort begint daarom dan ook, in plaats van het hoofdgebouw voor de meisjes, de bouw van de eerste nieuwe jongens-dormitory volgens het Karibu-Tanzania ontwerp. In februari  bepaalden we tijdens een bezoek aan de school, samen met directeur en leraren, de definitieve locatie daarvoor op het schoolterrein. Er was dit keer geen feestelijke ingebruikname van een gebouw, waardoor er meer tijd was om het project en de omgeving te bekijken. Ook waren we in de gelegenheid om een aantal mensen te interviewen. Op de volgende  video  , gemaakt voor de komende actiedag op het PCC, is daar het verslag van te zien.

 

Op 30 juni werd in de Heilooër vestiging van het PCC, de opbrengst van de actiedag bekendgemaakt en symbolisch overgedragen aan de Stichting Karibu Tanzania. Ton Heijne, voorzitter van de Raad van Bestuur van het PCC, overhandigde de cheque aan Hendrik Mgina, geboren in Mundindi, Tanzania. Deze cheque is dus de laatste voor de bouw van slaapgebouwen voor de Mundindi Secondary School. In vijf jaar tijd hebben de leerlingen van het PCC maar liefst € 156.154,- bijeengebracht. Dat bedrag is door Wilde Ganzen met 55% verhoogd tot een totaal van € 242.038,-! Drie slaapgebouwen zijn inmiddels gereed en aan de vierde wordt momenteel de laatste hand gelegd door SHIPO en de plaatselijke bevolking. De leerlingenraad van het PCC kiest voor komende 5 jaar een nieuw projectdoel.

 

Hieronder staan, naast foto’s van de bouw in Tanzania, ook enkele foto’s van de acties van de PCCers in Nederland:
Klik op de foto voor een vergroting en nadere beschrijving

Dutch Design Office
PCC Alkmaar
ncdo
Kroon Olie
Wilde Ganzen
Rotary Clubs
Eriks
Genap
Online Stempels
YouBeDo
Keer op keer