no images were found

In februari gaan de bestuursleden Ton en Niek voor twee weken naar Tanzania. Zij gaan alle projecten bezoeken en het werk oppakken dat Ton in november vorig jaar niet kon uitvoeren door zijn voortijdige en overhaaste terugreis. Natuurlijk worden de scholen van Malombwe en Mundindi bezocht, maar ook nieuwe projecten als Waka Waka en drinkwatersilo’s in Saja.

*

*

*

*

no images were found

Verder zijn de ruim 100 gebruikte brillen die we van Spec Savers uit Alkmaar kregen, bij SHIPO afgeleverd. De brillen zijn bestemd voor slecht ziende mensen die er zelf geen kunnen betalen. Ter promotie van dit project werd een korte video opgenomen waarop je ziet dat een student een bril komt ophalen bij SHIPO.

*

*

[embedplusvideo height=”160″ width=”200″ editlink=”http://bit.ly/1njCrAZ” standard=”http://www.youtube.com/v/-n8mxhXDX6Q?fs=1&vq=hd720″ vars=”ytid=-n8mxhXDX6Q&width=200&height=160&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep4157″ /]

In Ihanga gingen we op bezoek bij Evodia. Samen met een halfzusje runt zij een klein naai-atelier. Met 2 van de 300 naaimachines, die wij een paar jaar eerder vanuit Nederland hebben geleverd, kunnen zij zo in het onderhoud van hun familie voorzien.

no images were found

In Amani nam op de Mundindi SS Suzanna Haule haar intrek in het “Mama Anz Matron House“. Zij is de lerares die verantwoordelijk is voor het welzijn en de veiligheid van de meisjesleerlingen.

*

Ook werd een bezoek gebracht aan een van de drie technische scholen waarvoor we, samen met GeredGereedschap Kennemerland, in Heiloo gereedschap aan het klaarmaken zijn.

*

no images were found

In april werd in Malombwe begonnen met de bouw van de keuken met overdekte eetplaats. Het keukengedeelte op de achtergrond en vooraan de palen die het dak gaan dragen.

*

*

*

*

Ook in april werd op de 5 vestigingen van het PCC de jaarlijkse actiedag georganiseerd. Helaas is dit de laatste keer dat de opbrengst ten goede komt aan ons project in Amani. De leerlingenraad van het PCC kiest namelijk elke 5 jaar voor een nieuw doel.

En eind april hielden we in de bibliotheek van Heiloo een presentatie over onze stichting, over de doelen ervan en over onze lopende projecten.

[embedplusvideo height=”210″ width=”240″ editlink=”http://bit.ly/1jHm3rd” standard=”http://www.youtube.com/v/xB02jTPpg2I=1&vq=hd720″ vars=”ytid=xB02jTPpg2I&showinfo=1&width=210&height=240&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=0&autohide=1&react=1&chapters=&notes=” id=”ep2581″ /] In mei werd in Heiloo weer de Millenniummarkt georganiseerd. Dit keer was de organisatie in handen van onze stichting. Het plein voor het winkelcentrum ’t Loo werd geheel in beslag genomen door een groot aantal kramen deels bemand door medewerkers van de stichtingen die onder de paraplu van Heiloo Wereldwijd samenwerkten. Die paraplu was op deze zaterdag in letterlijke zin onmisbaar: de regen viel de hele dag met bakken uit de lucht! 

no images were found

Er was dan ook helaas weinig belangstelling en de opbrengst was navenant. Die was bestemd voor ons gereedschapproject, maar van de mogelijkheid om bij de kraam van GeredGereedschap overtollig gereedschap in te leveren werd toch nog door een flink aantal mensen gebruik gemaakt. En dankzij de subsidie van de gemeente kon de door ons gevraagde donatie van € 6000,- worden toegekend.

*

 

no images were found

Eind juni zijn we voor de laatste keer bij het PCC om de cheque in ontvangst te nemen. Dit keer blijkt de opbrengst met ruim € 30.000 weer geweldig te zijn. Het zal door de school worden overgemaakt naar Wilde Ganzen die het met  55% verhoogt en naar SHIPO zal overmaken. Hiermee is nu in totaal door de leerlingen van het PCC in de afgelopen 5 jaar voor de slaapgebouwen in Mundindi € 159.000,- ingezameld.

*

 

no images were found

In augustus arriveerden de twee zendingen met gereedschap in de haven van Dar es Salaam. Na inklaring door de bisschoppelijke organisatie Njoiri gaat het gereedschap naar drie technische scholen, waar het wordt geschonken aan de leerlingen die hun einddiploma halen. Zij kunnen hun vak zelfstandig gaan uitoefenen.

Op een zondag in september gaf Ton tijdens een dienst in de Domincuskerk in Amsterdam een presentatie met als onderwerp ons drinkwaterproject in Saja. In de aansluitende collecte werd door de kerkgangers maar liefst € 1236,- op de schaal gedeponeerd!

In december staat het gereedschap voor de leerlingen van de drie technische scholen nog steeds bij de douane. Het is niet duidelijk hoe lang dat nog gaat duren.

Genap
Online Stempels
YouBeDo
Keer op keer
Dutch Design Office
PCC Alkmaar
ncdo
Kroon Olie
Wilde Ganzen
Rotary Clubs
Eriks