no images were found

In januari kregen we van SHIPO een aanvraag voor een waterproject in de gemeente Saja. Saja ligt in een gebied waar een ondergrondse, zeer harde bodemlaag aanwezig is. Daardoor kunnen er geen touwpompen worden geïnstalleerd. Een water harvesting project zou hier een oplossing kunnen zijn. Er worden dan opslagsilo’s gebouwd waar water, dat in het regenseizoen valt, kan worden opgeslagen voor gebruik in de 9 droge maanden. Na een paar maanden onderhandelen zijn we het eens met SHIPO over een begroting van € 28.000,- Hiervoor kunnen dan bij de basisschool van het dorp Igomba, een van de dorpen van de gemeente Saja,  twee stenen silo’s worden gebouwd van elk 50 m³ inhoud. Dit zal voldoende zijn om de school door de droge periode te helpen. Wij gaan proberen dit bedrag in te zamelen.

no images were found

*

*

*

In maart werd op de vijf vestigingen van het PCC in Alkmaar, Bergen en Heiloo weer de jaarlijkse actiedag georganiseerd. De opbrengst komt ten goede aan de slaapzalen die we bij de Mundindi Secondary School bouwen.

L

In juni hebben we voor de Primary School in Malombwe bovenstaand keukengebouw ontworpen met er aan vast een overdekte eetplaats, om de leerlingen bescherming te bieden in de regentijd en koelte tegen de brandende zon. De ruimte kan ook heel goed gebruikt worden voor het houden van dorpsraadvergaderingen en bijeenkomsten. De kosten zijn door SHIPO begroot op € 18.000,- en we gaan proberen dit geld bij elkaar te krijgen.

no images were found

 In juni is op de Mundindi Secondary School de oplevering van het huis voor de matron. De matron is een van de leraressen op de school en zij is verantwoordelijk voor het welzijn van de meisjesleerlingen. Dit blijkt intussen al heel aardig te lukken want het aantal meisjes dat de school voortijdig moet verlaten wegens ongewenste zwangerschap loopt, sinds we met de bouw van slaapgebouwen zijn begonnen, spectaculair terug.

*

*

no images were found

Ook in juni kregen we in het PCC de cheque van de actiedag overhandigd: de cheque had voor Tanzania een waarde van Tsh 65.440.000,- Na verhoging hiervan door Wilde Ganzen wordt dat maar liefst 101.432.000,- Tanzaniaanse Shillings, te besteden aan de slaapgebouwen voor de Mundindi Secondary School

*

*

no images were found

In augustus wordt in één van de winkelcentra in Heiloo een actie gehouden voor  onze projecten. In een kraampje zijn waka waka’s te koop, solarlampen die in Tanzania de gevaarlijke kerosinelampen zouden kunnen vervangen. Voor elke hier verkochte lamp kunnen wij er eentje  cadeau geven in Tanzania. Ook kan er gedoneerd worden voor schoolboeken. Voor elke 3 euro kan Karibu-Tanzania een studieboek aan de basisschool in Malombwe beschikbaar stellen.

*

 

no images were found

In september kan het derde slaapgebouw voor meisjes worden opgeleverd. Er is hierdoor slaapplaats voor nog eens 72 meisjes. Deze handover wordt gecombineerd met het vieren van de National Torchday: de “gouden” nationale fakkel wordt heel Tanzania doorgevoerd en doet daarbij feestelijk een aantal belangrijke plaatsen aan. Dit jaar was Amani in de route opgenomen vanwege de nieuwe dormitory!

*

*

no images were found

In december werd ons door de wereldwinkel Emmaus uit Bilthoven een bedrag van € 2000,- toegezegd. We gaan dit bedrag gebruiken om de slaapgebouwen in Amani van zonnepanen en verlichting te voorzien.

Dutch Design Office
PCC Alkmaar
ncdo
Kroon Olie
Wilde Ganzen
Rotary Clubs
Eriks
Genap
Online Stempels
YouBeDo
Keer op keer