no images were found

[tube]lT29Z_DaRnI[/tube]

Als een leerling in Tanzania na drie jaar zijn vakopleiding heeft afgerond, zou die in eigen onderhoud moeten kunnen voorzien. Heel vaak zelfs in het onderhoud van het gezin waarin hij of zij is opgegroeid. Om dat te kunnen realiseren is natuurlijk gereedschap nodig maar voor de aanschaf daarvan heeft vrijwel geen van hen het benodigde startkapitaal beschikbaar. Karibu-Tanzania levert daarom voor 3 technische scholen in de provincie Njombe gereedschap. Alle 155 leerlingen die in 2014 en 2015 met goed gevolg hun eindexamen afgelegd hebben krijgen, naast een vakdiploma, ook een complete set handgereedschap mee naar huis om daarmee een toekomst op te bouwen. In november 2015 zijn we gestart met het prepareren van de benodigde gereedschappen voor de volgende twee jaren.

De vrijwilligers van de stichting GeredGereedschap Kennemerland zijn in hun werkplaats te Heiloo druk bezig om ingezameld, gebruikt gereedschap op te knappen, te repareren  en in kisten te verpakken. Op de scholen in Tanzania wordt door de toekomstige metselaars, timmerlieden, electriciens, kleermakers, naaisters en auto-monteurs  reikhalzend uitgekeken naar de zending. En intussen proberen wij het benodigde geld voor het transport naar Tanzania in te zamelen. Ons banknummer is NL17  INGB 0000 032 306  t.n.v. Karibu-Tanzania in Heiloo

Februari 2014

no images were found

[tube]E2gn120MtBI[/tube]

Eén van de 3 scholen staat in Lugarawa, een dorp bijna 1000 km. landinwaarts vanaf Dar es Salaam. Wij hadden daar een paar jaar eerder al een flinke hoeveelheid technische leermiddelen naar toe gebracht. Dit vakgereedschap kregen we destijds van het  Kennemer College uit Heemskerk. Met eigen ogen zagen we hoe welkom dat was en wat ermee gedaan werd.In februari 2014 bezochten we de technische school in Lugarawa opnieuw. Ondanks het feit dat deze opleiding niet te vergelijken is met die in Nederland, is er de afgelopen jaren toch vooruitgang geboekt. Een voortgang die ten goede komt aan de leerlingen die met de verworven vakkennis en het gekregen gereedschap een veel beter toekomstperspectief hebben. In bovenstaande video is te zien waar Lugarawa ligt en hoe het er in het ziekenhuis met de laborantenopleiding en de in de technische school voor de andere vakken aan toe gaat.

no images were found

Het gereedschap voor de 155 leerlingen van de 3 technische scholen, waarvan de schoolleiding verwachtte dat zij in 2014 en 2015 hun einddiploma zouden halen, is in juli en augustus verscheept naar Dar es Salaam, de havenstad van Tanzania. We hadden een kerkelijke organisatie ingeschakeld om de boel in te klaren om zodoende op invoerrechten en BTW te besparen maar dat pakte echter heel verkeerd uit. Zij bleek totaal niet toegerust om dit fatsoenlijk te regelen: de zending heeft uiteindelijk ruim 9 maanden bij de douane in opslag gestaan en de meer dan $ 7000,- die we daarvoor moesten betalen was een enorme domper. Op deze manier kunnen we natuurlijk niet verder met dit project.

September 2015

no images were found

[tube]CbRW8t0h21g[/tube]

Toen SHIPO het gereedschap uiteindelijk bij de verschillende scholen  had afgeleverd waren de examens van 2014 dan ook al lang en breed achter de rug. Maar de nieuwe vaklieden kwamen maar al te graag terug naar school om hun spullen op te halen. Tijdens ons bezoek in augustus 2015 waren we getuige van de uitreiking in Lugarawa. Onvoorstelbaar wat dit gebeuren voor hen betekende: er ging een nieuwe wereld en een veelbelovende toekomst voor hen open. We hebben nog met de bisschop overlegd hoe de ondervonden problemen in de toekomst zouden kunnen worden voorkomen en hij zegde toe zijn organisatie aan te laten passen. Inmiddels hebben we echter goede ervaringen opgedaan met een commercieel inklaringsbedrijf dat onze silo voor Saja heeft ingevoerd dus mogelijk laten we de volgende zending ook door dit bedrijf inklaren.

De voorbereidingen voor die zending zijn inmiddels begonnen. Via SHIPO hebben we van de scholen in Lugarawa, Ulembwe en Igwachanya lijsten gekregen van het aantal verwachte examenkandidaten voor de jaren 2016 en 2017 en de gereedschap pakketten die daarvoor benodigd zijn.

Februari 2016

Het Trinitas college in Heerhugowaard heeft een paar jaar geleden een incidentele gereedschapszending verzorgd voor de technische school van Kasulu in de provincie Kigoma. Leerlingen van de 1e klassen zamelden toen een enorme partij gereedschap in. We gaan proberen om daar een jaarlijks terugkerende happening van te maken. In maart nemen de Trinitassers weer zoveel mogelijk gereedschap mee naar school en gaan dat daar opknappen waarna GeredGereedschap alles controleert en inpakt voor verzending naar Tanzania.

Kroon Olie
Wilde Ganzen
Rotary Clubs
Eriks
Genap
Online Stempels
YouBeDo
Keer op keer
Dutch Design Office
PCC Alkmaar
ncdo