November 2008

In het programma “Hulplijn” van radio Noord Holland kregen wij de gelegenheid om een oproep te doen voor naai- en breimachines. De respons was enorm: er werden meer dan 160 machines aangeboden! Ze gaan volgend jaar allemaal naar vakopleidingen in Tanzania. En omdat het er zo veel zijn kunnen we een heleboel meisjes, die de naai- of breiopleiding met goed gevolg hebben afgesloten, naast een diploma ook een machine mee geven, zodat ze terug in hun dorp een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Er is helaas nog lang niet overal electriciteit in ons werkgebied en daarom zijn we extra verheugd over het feit dat er bij het aanbod heel erg veel hand- en trapnaaimachines zijn.

Oktober 2008

De eindafrekening van het schoolproject in Malombwe is goedgekeurd door de NCDO en we hebben het laatste deel van de subsidie van hen ontvangen. Dat is het sein om de 2e fase op te starten. Er moet nog één bouwblok gerealiseerd worden, zodat ook de 6e en 7e klas in Malomwe gehuisvest kunnen worden. En als de financiële middelen het toelaten proberen we tegelijk nog een of twee leraarswoningen bij de school te bouwen.

Juli 2008

Van de Rotary in Capelle aan de IJssel kregen we € 5000,- overgemaakt. Samen met de bijdrage die we eerder van de Rotary in Heiloo ontvingen en een subsidie die we nog van Cordaid hopen te krijgen kunnen daar wel 40 waterpompen van worden gerealiseerd. Veilig drinkwater voor wel 800 gezinnen! Connect International gaat dat samen met Shipo organiseren.

Juni 2008

Keer op Keer is een vrijwilligersorganisatie in Heiloo die gebruikte spullen inzamelt, opknapt en weer verkoopt. We ontvingen van hen € 3000,- als bijdrage voor de bouw van een meisjesinternaat in Mundindi. Sommige meisjes op de middelbare school die daar in aanbouw is, moeten iedere morgen bijna 15 km lopen naar school (en ‘s middags dus ook weer terug) veel te gevaarlijk natuurlijk.

April 2008

Deze maand werd begonnen met de verkoop van overtollig lesmateriaal van het Kennemer College. De gebouwen van deze school worden ingrijpend gerenoveerd en voor een deel door nieuwbouw vervangen. Daardoor komt er heel wat lesmateriaal vrij dat voor een deel nog goed bruikbaar zou zijn in Tanzania. Dat gaan we daarheen proberen te krijgen en dat betalen we met de opbrengst uit de verkoop van spullen die ongeschikt zijn voor verscheping naat Tanzania.

Maart 2008

Twee vestigingen van het Kennemer College in Heemskerk/Beverwijk hebben aktie gevoerd voor onze projekten. Op 5 maart mochten we een cheque van bijna € 1600,- in ontvangst nemen. Daarmee is figuurlijk de eerste steen voor de schooluitbreiding in Mundindi gelegd!

Februari 2008

Voor de Rotary Heiloo werd een presentatie over waterprojecten verzorgd. Dat leverde een bijdrage van € 4000,- op. Hiervan kunnen in Tanzania meer dan 10 touwpompen worden gerealiseerd!

Januari 2008

Deze maand was Ton in Tanzania. Naast de feestelijke opening van de Christiaan Stiemerschool in Malombwe

zijn er ook voorbereidende gesprekken gevoerd over eventuele hulp bij de bouw van een middelbare (=secundary) school in Mundindi.

Het nieuwe kantoor van Shipo is nu in gebruik. Er wordt nog gewerkt aan de finishing touch en aan de inrichting.

Bij het kantoor zijn op het sterk geaccidenteerde terrein metingen verricht voor de aanleg van paden en de bouw van kleine huisjes voor de huisvesting van cursisten.

Samen met Jochem Oerlemans werden opnamen gemaakt voor een promotiefilm waarvan later delen op onze website te zien zullen zijn.

Verder werden proeven gedaan met het maken van zogenaamde pit-latrines: eenvoudige, goedkope en hygiënische toiletvoorzieningen voor dorpsbewoners.

, In opdracht van Connect International maakt Karibu-Tanzania daarvoor namelijk een handboek aan de hand waarvan in Tanzania, Zambia en Mozambique vele duizenden gezinnen hun gezondheidssituatie spectaculair kunnen verbeteren. Het project wordt mogelijk gemaakt door een forse Europese subsidie.

Online Stempels
YouBeDo
Keer op keer
Dutch Design Office
PCC Alkmaar
ncdo
Kroon Olie
Wilde Ganzen
Rotary Clubs
Eriks
Genap